Browse Items (3 total)

Regio7 - Revista_Pàg.16_David Gallardo_Ponts amb Ucraina_ALTRES.pdf
«En una situació de crisi molt greu s’activa la prosocialitat latent»
Segons el psicòleg santvicentí, la identificació amb els afectats desperta la nostra solidaritat

20170118_David gallardo.pdf
El professor i doctor en Psicologia de Sant Vicenç de Castellet David Gallardo Pujol ha estat nomenat secretari general de l’Associació Europea d'Avaluació Psicològica (EAPA)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2