Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/a832b1d05fa1a437c787750dbca4c7f5.pdf
Aquest dilluns es farà l’acte oficial d’encesa de
la il·luminació nadalenca, que enguany tindrà
lloc al nou espai lúdic del solar de l’antic col·legi
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2