Browse Items (31 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/1e24b0384333f206d80f893f7f43de25.pdf

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/56280371609b76be05d048a2e0b9dc7a.pdf
Segons els controls que en fa Territori, de
Cabrianes a Castellbell es tarda fins a 21 minuts
per la C-55 en hores punta, i 15,5 per la C-16

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/5789661a377fc33586b1a8a26e1686dc.pdf
La política de descomptes aplicats a la C-16, que el gener es van ampliar, ha aconseguit augmentar el trànsit en aquesta via,
però hi ha hagut un increment global de la circulació a tot el corredor, i això ha fet que la comarcal no es descarregui

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8bbf0a272cc840c1ad630efb968eb183.pdf
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central decideix que el pla
és vàlid per a una actuació que afecta un àmbit urbanístic supramunicipal

Tags: , ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/9fd9ef6e09345f49a650c8171047e988.pdf
Urbanisme ha acceptat que per tirar endavant el vial no és necessària una
modificació del planejament de Castellbell, que té el terme municipal a tocar

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/0221c8edf6ba3ff2120e9f58c11a3ea5.pdf

Tags: , ,

181022_C55_R7.pdf
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2