Browse Items (31 total)

03022022_Pàg.8_Vial d'accés a Sant Vicenç_COMUNICACIONS.pdf

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8bbf0a272cc840c1ad630efb968eb183.pdf
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central decideix que el pla
és vàlid per a una actuació que afecta un àmbit urbanístic supramunicipal

Tags: , ,

200427_Recull-3.pdf
(...)I la tercera infraestructura viària
prevista és de l’acabament de
l’enllaç a Sant Vicenç l’acabament de
l’enllaç a Sant Vicenç (786.000 euros)
amb la C-55.

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/0221c8edf6ba3ff2120e9f58c11a3ea5.pdf

Tags: , ,

200414_Recull-3.pdf

Tags: , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2