Browse Items (2 total)

20170118_David gallardo.pdf
El professor i doctor en Psicologia de Sant Vicenç de Castellet David Gallardo Pujol ha estat nomenat secretari general de l’Associació Europea d'Avaluació Psicològica (EAPA)

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2