Browse Items (1 total)

12102021_Pàg.25_Aida Mas_ESPORTS.pdf
quatre minuts
després (min 32). La reacció de
l’Igualada Femení HCP va ser intensificar la seva ofensiva i la santvicentina Aida Mas i Carla Claramunt van
situar un esperançador 1 a 3 a l’electrònic
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2