Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/5dcb465daefad203a5a59a0847d05537.pdf
La nova concessió, que fins ara tenia l’empresa Sorea, suposarà una rebaixa del 23% en els rebuts
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2