Browse Items (521 total)

24112022_Pàg.4_Absolució d'Adriana Delgado_POLÍTICA.pdf
Adriana Delgado diu que la sentència establirà precedents

30112022_Pàg.4_Tamara García_Secretària General d'Interior_POLÍTICA.pdf
Entrevista a Tamara García. Secretària general del Departament d'Interior.
Santvicentina

27082022_Pàg.3_Sandro Vall, artesà de gegants_CULTURA.pdf
El mestre artesà és ideòleg de moltes de les figures que surten a Manresa des d'abans del correfoc, a la primera festa del foc del 1982

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2