Browse Items (29 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/3d7ebdf645d87d076ca81250ebf451df.pdf
El document desglossa les accions fetes a partir de les divuit regidories del consistori

Tags: , ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/02f03d6c809bd72241186c7aa797a77b.pdf
Trobem detallats els projectes més rellevants duts a terme des de cada Regidoria, amb expressió del pressupost
invertit en cada un d’ells

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/71fcaf872fa10dd8818c46ebceda508b.pdf
Tríptic informatiu de la programació teatral infantil del Petit Ateneu Petit Ateneu forma part de “La Xarxa” una fundació privada sense ànim de lucre formada per un moviment de voluntaris d’arreu de Catalunya, unit per organitzar
espectacles per a…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2