Browse Items (2 total)

Copy of New Doc 2 marca aigua_1.jpg
"... l'any 1951 es produeix la col·laboració de "Company y Ruiz" en el concurs de cartells per a l'obra d'homenatges a la vellesa de la Caixa de Pensions " http://cartellistes.blogspot.com/2020/03/ "Reparto de premios de un concurso de carteles", La…

Copy of New Doc 2 marca aigua_2.jpg
http://cartellistes.blogspot.com/2020/03/"... l'any 1951 es produeix la col·laboració de "Company y Ruiz" en el concurs de cartells per a l'obra d'homenatges a la vellesa de la Caixa de Pensions ""Reparto de premios de un concurso de carteles", La…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2