Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/c71ebc27cc407be637a9282676036f49.jpg
Fotografies de les escoles velles de l'any 1927
Els originals es troben a la biblioteca
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2