Browse Items (3163 total)

24112022_Pàg.4_Absolució d'Adriana Delgado_POLÍTICA.pdf
Adriana Delgado diu que la sentència establirà precedents

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/c71ebc27cc407be637a9282676036f49.jpg
Fotografies de les escoles velles de l'any 1927
Els originals es troben a la biblioteca

30112022_Pàg.4_Tamara García_Secretària General d'Interior_POLÍTICA.pdf
Entrevista a Tamara García. Secretària general del Departament d'Interior.
Santvicentina

27082022_Pàg.3_Sandro Vall, artesà de gegants_CULTURA.pdf
El mestre artesà és ideòleg de moltes de les figures que surten a Manresa des d'abans del correfoc, a la primera festa del foc del 1982
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2