Browse Items (13 total)

09042022_Pàg.8_Bonificacions de plusvàlues_AJUNTAMENT.pdf

05042022_NacióDigital_Bonificacions de les plusvàlues_AJUNTAMENT.pdf

24022022_NacióDigital_Pressupostos municipals_AJUNTAMENT.pdf
Hi destaca la museïtzació de Castellet, la urbanització del carrer Armengol, el col·lector al polígon Vives - Casacoberta, la instal·lació de plaques solars i la millora dels equipaments municipals i espais públics

07012022_Pàg.7_Sant Vicenç aprova els plans d'igualtat de gènere i transició energètica_AJUNTAMENT.pdf

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2