Browse Items (24 total)

08112022_Pàg.11_Tala de l'arbre del monument a Clavé_ALTRES.pdf

Tags:

07092021_Pàg.9_Estacionament limitat i gratuit_AJUNTAMENT.pdf

03092021_NacióDigital_Estacionament limitat_AJUNTAMENT.pdf
Era una demanda de la Unió de Botiguers, que plantejava fomentar la rotació de vehicles i establir aparcaments lliures de pagament durant un màxim de 90 minuts

04042021_Pàg.8_Millores als polígons_AJUNTAMENT.pdf

Tags: ,

25062021_Neteja de passos i guals_AJUNTAMENT.pdf

01052021_Pàg.9_POUM_AJUMENT.pdf

Tags: ,

30042021_Manresainfo_Passejades per recollir propostes pel POUM_AJUNTAMENT.pdf

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2